'Soufflage' door

Leo Hooijmans

Een bijzondere manier van werken!

Informatie in 't algemeen over 'Soufflage'.
De kennis. -
-
Informatie aanvragen. --


Informatie in 't algemeen over 'Soufflage'.

Soufflage is het Franse woord voor: inblazen, luchtrooster. In het Nederlands herkent men het in 'souffleren' en 'soufflé'. Aan de hand van deze twee woorden kan men spreken van 'ondersteunen, helpen, richting geven' en 'laten rijzen/vergroten, body geven'. Een goede souffleur bij een toneelstuk zorgt niet alleen voor het voorzeggen van vergeten tekst, maar controleert of de rekwisieten op de juiste plek gereed staan. Hij/zij draagt zorg voor de goede voortgang van het toneelstuk zonder zelf op te vallen.

De naam 'Soufflage' is bedacht om de lading van een nieuw soort overeenkomst te dekken.
Denk aan een mix van werkwoorden zoals coachen, denktanken, ondersteunen, raadgeven, souffleren en zelfstandige naamwoorden zoals kenniswerker, gildemeester, souffleur, sparring-partner, visionair, enzovoort.

Een investering in een motiverende kantooromgeving levert altijd winst op.
Menig doorsnee kantoor kan 30-50% op kantoorkosten besparen. Hiervoor heeft men enige inwerktijd nodig.
Kennis op het gebied van de kantoorhuisvesting is van belang voor iedere kantoororganisatie.
Hieraan wordt meestal gedacht bij een (interne en/of externe) verhuizing. Ad-hoc (te-laat) worden besluiten genomen waarvoor de kennis niet bij de hand is.
Bij een 'Soufflage-overeenkomst' wordt afgesproken dat kennis alle dagen van de maand dichtbij is. Op zeer korte termijn in de vorm van telefonische en (bij voorkeur) emailcommunicatie en op afspraak voor mondelinge communicatie.
Afhankelijk van de grote van het bedrijf/de afdeling en de wensen van de opdrachtgever wordt een maximum aantal uren afgesproken voor het telefonische contact, correspondentie per email en de mondelinge communicatie.
Acht, zestien of maximaal 32 uur per maand tegen een bijzonder aantrekkelijk tarief, terwijl de kennis de gehele maand voorhanden is.

Voordelen zijn:
Bij een langdurig contractverband (geen dienstverband) wordt kennis over de huisvesting gewaarborgd.
Bij vaste werknemers en/of projectwerk verdwijnt dat op de dag als de medewerkers naar elders verhuizen.
Geen sollicitatieprocedure, geen inwerkperiode en geen afkoopsom bij een reorganisatie.
Een bedrijf kan continue kennis in huis halen zonder dat hiervoor het personeelsbudget te zwaar wordt belast.


De kennis. ........ top...

De kennis beslaat een groot deel van de facilitaire dienstverlening en/of kantoorhuisvesting.
Denk aan conceptvoorbereiding, bouwplanning & oppervlakteberekening, ruimtebeheer, inventarisbeheer, selectie van kantoormeubelen, arbo & ergonomie, archiefplanning, digitaal archiveren en digitaal tekenen.
Bij gebruik van de kennis heeft u indirect toegang tot een (digitale) bibliotheek met duizenden documenten uit facilitaire handboeken, arboregels, Nen-normen, internetinformatie, beursinfo en vakinformatie
Voor meer informatie kijk bij 'Digitaal documentmanagement'
.... en 'Digitaal tekenwerk'.... .

Leo Hooijmans - Galileo & Partners
Jan van Henegouwenweg 2, 2202 HZ Noordwijk aan Zee

[Telefoon] +31 (0)71 361 9097, [Fax] +31 (0)71 364 6939,
KvK Leiden: 28058962
www.hooijmans-noordwijk.nl (privé), www.hetkantoorgebouw.nl (zakelijk)
leo@hooijmans-noordwijk.nl (privé), galileo@hetkantoorgebouw.nl (zakelijk)

top...


2005-06 Het laatst gewijzigd op 8 oktober 2007

mail naar webmaster

[ overzicht webpaginas ]