Digitaal tekenwerk sinds de jaren '80 door

Leo Hooijmans
Nooit meer achter de tekentafel!


Presentatietekeningen handzaam op het beeldscherm en op papier.
Voorbeelden. --

Informatie aanvragen. --
Folder ophalen in PDF (portable document format). --


Presentatietekeningen handzaam op het beeldscherm en op papier.
Het traditoneel afhandelen van tekenwerk kost veel bedrijven nog veel tijd en energie. Digitaal tekenen is in de plaats gekomen van het tekenbord.
Veelal worden tekeningen op grootformaat afgedrukt en blijft het opbergen en terugzoeken bij het oude. Het is nog even wen(n)en als het om een kostenbesparende archivering gaat.

Voordelen zijn:
Het gemak om op afstand de indeling van gebouwen en/of afdelingen te kunnen inzien. Overleg op afstand. Verzenden is kosteloos en het kost geen transporttijd. De verplichtte tekeningen voor de Bedrijfshulpverlening (BHV), voorzien van vluchtroutes, worden simpel gemaakt en gewijzigd.
Tekeningen geven in presentaties aan (bijv.) het management een duidelijker beeld dan cijfers.
Een betere beveiliging tegen het inkijken van vertrouwelijke tekeningen door middel van een wachtwoord.
Een betere waarborg tegen verlies. Een kopie elders opgeslagen kan na (bijv. brand) snel weer toegankelijk worden gemaakt.

Voorbeelden.
........ top...
Hieronder staan een aantal tekeningen. (klik voor een groter beeld op de tekeningen)
In verband met de webpresentatie, de datahoeveelheid en de beveiliging zijn dit tekeningen in .jpeg-formaat.
Twintig jaar digitaal tekenen! ........ top...
Begin jaren tachtig ontdekte Leo Hooijmans dat de computer een geweldig hulpmiddel is om tekst- en rekenwerk mee uit te voeren. In die tijd was hij werkzaam in de projectinrichting van kantoren.
Offertes en orders uitwerken en wijzigen en wijzigen en wijzigen. Het ging vooral om producten waarin veel losse onderdelen aangegeven moesten worden om te kunnen produceren.
Er werd toen nog op de tekentafel getekend. Op zogenaamd kalkpapier. Afhankelijk van de schaal waarin getekend werd en de grootte van het project had je tekenening tot A0 (ca. 85x120cm). Onhandige grote lappen papier waren dat. Het kalkpapier was kwetsbaar. Wijzigen en vooral vergroten en verkleinen was veel werk.
Bij een project met een aantal etages en vleugels droegen de grote tekeningen (schaal 1:50) bij aan een verschrikkelijke massa papier. Niet alleen tijdens het gebruik, maar ook daarna in de archivering.

Bij de tweede generatie PC's gaf de Apple Macintosh de mogelijkheid om te gaan tekenen op de PC. Op een zwart/wit schermpje van 8x8 inch (20x20 cm) werden door Leo al snel de A4 t/m A0 tekeningen geproduceerd.
In het begin nog afgedrukt op A4 papier. Aan elkaar plakken en naar de lichtdrukkerij om er één grote tekening van te laten afdrukken.
Ervaring met tekenprogramma's zoals MacDraw, MacDraft, ClarisDraw, ConceptDraw, AutoCad, MiniCad, TurboCad, VectorWorks (vh MiniCad), MacPaint, Painter, CorelDraw, enzovoort.
Enerzijds geploeter, anderzijds geweldig in vergelijking met de tekentafel. Voor vergroten en verkleinen hoefde niet opnieuw getekend te worden. En wijzigen werd een fluitje van een cent.
Nu wordt er hoofdzakelijk geschetst met Photoshop en gepland met Illustrator. Er is uitwisseling met de CAD-formaten DWG/DFX en er kan in diverse formaten worden opgeslagen.
Vooral het opslaan in PDF (Portable Document Format) is heel fijn voor de presentatie naar gebruikers.
Men kan met de gratis Adobe Reader de tekeningen bekijken en/of afdrukken.

Heeft u belangstelling voor PDF-presentaties en het uitvoeren van tekenwerk neem dan even contact op met Leo Hooijmans van Bureau Galileo. Hij kan uw tekenarchief omzetten naar een levend kosten- en ruimtebesparend digitaal tekeningenarchief.

Leo Hooijmans - Bureau Galileo
Jan van Henegouwenweg 2, 2202 HZ Noordwijk aan Zee

[T] +31 71 361 9097
KvK Leiden: 2805862
www.hooijmans-noordwijk.nl
leo@hooijmans-noordwijk.nl


Top...
2004-11 Het laatst gewijzigd op 29-01-2010

mail naar webmaster

[ overzicht webpaginas ]